patronat_prezydenta

Informacje

Informacje

Zarząd Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców oraz Komitet Organizacyjny obchodów „100-lecia doradztwa inżynierskiego w Polsce” pragnie poinformować Was o stanie przygotowań do tego Jubileuszu, który obchodzić będziemy w maju 2014 roku.

W 2013 roku FIDIC świętował 100-lecie istnienia i jakże bogatej działalności dla dobra procesów inwestycyjnych – kulminacją obchodów było Walne Zgromadzenie FIDIC we wrześniu 2013 r. w Barcelonie.

W 1913 roku w Gandawie zebrał się Komitet Organizacyjny reprezentujący inżynierów 10-ciu krajów europejskich, który postanowił powołać do życia organizację inżynierów konsultantów w branży budowlanej celem wspólnego dokształcania się, wymiany doświadczeń oraz krzewienia idei konsultingu dla poprawy procesów inwestycyjnych na świecie. W tym założycielskim spotkaniu uczestniczyło dwóch polskich inżynierów: profesor Mieczysław Pożaryski i inżynier doradca Ksawery Gnoiński.

Panowie Ci poprzez swoje kontakty doprowadzili do powstania w 1914 roku (zanim powstało Państwo Polskie) nowej polskiej organizacji doradztwa inżynierskiego – Koła Inżynierów Doradców i Inżynierów Rzeczoznawców (K.I.D.I.R). Na Kongresie w Bernie w 1914 roku K.I.D.I.R został przyjęty do FIDIC.

FIDIC zaprzestał swojej działalności w okresie II Wojny Światowej. Po jej zakończeniu wznowił działalność, natomiast polska organizacja utraciła swoje członkostwo. Powodem był brak możliwości prowadzenia niezależnego konsultingu w polskiej gospodarce planowej.

Dopiero po zmianie systemu politycznego w Polsce tj. po 1989 r. nasi starsi Koledzy pod wodzą kol. Jerzego Madziara podjęli próbę reaktywowania K.I.D.I.R-u i ubiegania się o wznowienie członkostwa w FIDIC.

Działania te doprowadziły do powołania, w ramach Towarzystwa Konsultantów Polskich, samodzielnego oddziału TKP KIDiR, które uzyskało ponowne członkostwo FIDIC na Walnym Zgromadzeniu w Tokio w 1991 roku. Natomiast trzy lata później tj. w 1994 roku powstaje Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR), jako samodzielne Stowarzyszenie, które przejęło tradycje K.I.D.I.R i zostało jego kontynuatorem. W tym samym roku Walne Zgromadzenie FIDIC w Sydney akceptuje zmianę nazwy polskiej organizacji.

W 1994 roku SIDiR przyjęty został do EFCA – bez prawa głosu. Pełne członkostwo uzyskaliśmy w roku 1998 a więc, przed formalnym członkostwem Polski w Unii Europejskiej.

W 2014 roku będziemy obchodzić 100 lat niezależnego konsultingu w Polsce i 20 – lecie SIDiR.

Pierwszym Prezesem na lata 1991 – 1994 wybrany został kol. Jerzy Madziar, a kolejnymi Prezesami byli koledzy Adam Heine, Mieczysław Grabiec, Krzysztof Woźnicki i obecnie Tomasz Latawiec.

Aktualny stan przygotowań do Konferencji w dniach 23-24 maja 2014 w Warszawie jest bardzo zaawansowany. Zarówno tematyka Konferencji, która odbywać się będzie w hotelu Sheraton jak i imprezy towarzyszące są już ustalone, a obecnie trwają prace związane z ostatecznym uzgadnianiem wystąpień, drukiem okolicznościowej publikacji historycznej, szatą graficzną Konferencji i sponsoringiem.

Zamieszczony na stronie internetowej Konferencji program oraz sposób rejestracji pozwoli Wam dokładnie zapoznać się z wszystkimi szczegółami.

Zwracamy się z apelem o szybkie rejestrowanie się na Konferencji, co istotnie przyczyni się do sprawnego przeprowadzenia ostatnich przygotowań. Prosimy również o zgłaszanie wszelkich problemów i wątpliwości.

Do zobaczenia w maju na naszym Jubileuszu.