patronat_prezydenta

Prelegenci

Arkadiusz Arciszewski

Prezes Zarządu BUDTH Sp. z o.o.

Ukończył studia na Politechnice Świętokrzyskiej. Po studiach rozpoczął pracę w DROMEX S.A., gdzie pracował przy realizacji Trasy Siekierkowskiej w Warszawie Zadanie IV jako specjalista ds. warunków kontraktowych. Później pracował w STRABAG Sp. z o.o. jako specjalista ds. roszczeń. Następnie w Budimex Dromex S.A. brał udział w kolejnych realizacjach. Pracował w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na stanowisku Zastępcy Dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji. Od 2013 jest udziałowcem oraz Prezesem Zarządu BUDTH Sp. z o.o.

Arkadiusz Arciszewski

J.G.R. van den Berg

Członek zarządu i osoba odpowiedzialna za stosunki międzynarodowe w CROW – krajowej platformie innowacyjno-technologicznej ds. transportu, infrastruktury i przestrzeni publicznej w Ede, Holandia

Uzyskał tytuł kontrolera ruchu lotniczego oraz inżyniera budownictwa ma ponad trzydziestoletnie doświadczenie w dziedzinie standaryzacji procedur, protokołów i systemów specyfikacji. Jest Przewodniczącym Komitetu Doradczego ds. budownictwa i ochrony środowiska przy Politechnice HAN w Arnhem. Robert Jan van-den Berg odpowiada za relacje CROW z innymi centrami nauki, organizacjami publicznymi i ministerstwami. Specjalizuje się także we wdrożeniu Standardowego Systemu Specyfikacji RAW i Zimowego Utrzymania Dróg. Ponadto jest doradcą kilku organizacji działających w powyższych dziedzinach.

J.G.R. van den Berg

Jakub Białachowski

Członek Zarządu B-Act Sp. z o.o.

Wiceprezes SIDiR, członek FIDIC Risk and Liability Committee, członek FIDIC Young Professionals Steering Committee, rozjemca na liście Ekspertów I Rozjemców SIDiR. Wykształcony w zarządzaniu, w biznesie konsultingu inżynierskiego, pracuje od ponad 17 lat. Specjalizuje się w zarządzaniu firmą, roszczeniami i kontraktami opartymi o warunki FIDIC. Promuje ideę sprawiedliwego podziału ryzyka między stronami kontraktu.

Jakub Białachowski

Zbigniew J. Boczek

Niezależny Konsultant, Wykładowca, Rozjemca, Arbiter Sądu Arbitrażowego Pomorza Zachodniego V-ce przewodniczący Sądu Arbitrażowego SIDiR (FIDIC)

Arbiter, rozjemca, doradca i konsultant w realizacji inwestycji budownictwa ogólnego i przemysłowego według prawa zamówień publicznych, procedur FIDIC i Banku Światowego. Redaktor naczelny Biuletynu Konsultant SIDiR. Ekspert finansowy w ocenach opłacalności inwestowania. Członek International Project Management Association. Autor wielu publikacji i wykładowca procedur realizacji inwestycji na studiach podyplomowych Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Poznańskiej i Politechniki Gdańskie.

Zbigniew J. Boczek

Jan Bosschem

CEO spółki Grontmij France SA, Prezes Grontmij Belgia oraz Prezydent EFCA

Uzyskując wykształcenie zarówno w zakresie budownictwa ogólnego, jaki i architektury, a także zarządzania, od ponad 30 lat działa w branży doradztwa inżynieryjnego. Specjalizuje się w zarządzaniu ogólnym, w przejęciach spółek, restrukturyzacji, integracji i reorganizacji spółek. Jego motto to tworzenie najlepszej wartości dodanej i usług dla klientów poprzez innowacyjne koncepcje.

Jan Bosschem

Pablo Bueno

Prezes FIDIC

Od 2007 roku członek Komitetu Wykonawczego FIDIC, a od 2013 roku jego Prezes. Jest także członkiem zarządu hiszpańskiego Stowarzyszenia AETOS oraz członkiem hiszpańskiego Instytutu Inżynierii Lądowej. Pablo rozpoczął swoją karierę jako inżynier w TYPSA w 1987 roku, po uzyskaniu tytułu Inżyniera budownictwa lądowego. Tytułu magistra inżyniera otrzymał w 1988 roku, a następnie ukończył kurs zarządzania w IESE Business School w Madrycie. Na początku swojej kariery zdobył doświadczenie w dziedzinie nadzoru projektowego i budowlanego w Hiszpanii i na Bliskim Wschodzie. Następnie pełnił różne funkcje kierownicze, by w końcu objąć stanowisko Dyrektora Zarządzającego, a później CEO w 2004 roku.

Pablo Bueno

Andrzej Grabiec

Dyrektor ds. Zarządzania Kontraktami w Strabag sp. z o.o.

Inżynier budownictwa z doświadczeniem zawodowym obejmującym pracę w zespole Inżyniera Kontraktu, kierowanie pracami projektowymi oraz wykonawstwo. Zaangażowany w kierowanie i nadzór nad realizacją dużych projektów infrastrukturalnych budownictwa komunikacyjnego. Obecnie odpowiedzialny w Strabag sp. z o.o. za dział Contract Management. Inżynier Konsultant, członek SIDIR.

Andrzej Grabiec

Mieczysław Grabiec

Prezes Senior SIDiR

Absolwent Wydziału Elektrotechniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Swoją przygodę z budownictwem rozpoczął w 1977 roku w PHZ Intraco. W latach 1990–1993 jako Inżynier Kontraktu wg FIDIC prowadził rozbudowę Lotniska Chopina w Warszawie. Monitorował realizację kilkudziesięciu projektów w całej Polsce oraz nadzorował kilka projektów w Górach Świętokrzyskich i w Warszawie. Rozjemca, arbiter i wykładowca z listy SIDiR. Arbiter w postępowaniu przy Sądzie Arbitrażowym ICC w Paryżu. Wykładowca na Studiach Podyplomowych na Politechnikach: Wrocławskiej, Poznańskiej i Gdańskiej.

Mieczysław Grabiec

Maximilian Grauvogl

Członek zarządu EFCA

Maximilian Grauvogl uzyskał tytuły inżyniera budownictwa lądowego i chemii na Uniwersytecie w Monachium. Pracę w firmie rozpoczął w 1981 roku zaczynając w dziale infrastruktury transportu, w ramach którego wykonał kilka zadań zagranicznych na Bliskim Wschodzie, a następnie objął funkcję Dyrektora Działu Ochrony Środowiska. Obecnie jest Partnerem Zarządzającym OBERMEYER Planen + Beraten GmbH, jednej z wiodących niezależnych firm w dziedzinie doradztwa i planowania w Niemczech z siedzibą w Monachium. Spółka ma swoje oddziały w 20 miastach w Niemczech i w ponad 25 krajach na całym świecie.

Maximilian Grauvogl

Thomas Jensen

Wykładowca Ramboll i zewnętrzny wykładowca Duńskiego Uniwersytetu Technicznego

Doświadczenie Thomasa Jensena daje silne podstawy do realizowania złożonych projektów zarówno w fazie projektowania, jak i wykonawstwa. Od wielu lat zajmuje się energią i optymalizacją procesu w sektorze dostawy usług użyteczności publicznej, zdobywając szeroką wiedzę w zakresie planowania projektu, zarządzania
projektem, zarządzania finansami, współpracy, nadzoru itp. Ponadto posiada doświadczenie w zakresie projektowania systemów kontroli energii dla oczyszczalni ścieków i systemów kanalizacji.

Thomas Jensen

Beata Kapcewicz

Executive Coach, trener i speaker

Coach, trener i speaker zajmujący się doradztwem w zakresie zarządzania karierą, networkingu, brandingu osobistego, jak i rozwoju osobistego oraz przywództwa. Autorka książek „Networking w karierze” i „Nowe zasady skutecznej kariery”. Posiada ponad 14-letnie doświadczenie w świadczeniu usług wsparcia kadry zarządzającej w zakresie rozwoju działalności, rozwoju kadry kierowniczej i tworzenia programów rozwoju. Ekspert w zakresie rozwoju kariery i zarządzania własnym wizerunkiem. Partner i Prezes Zarządu firm Architekci Kariery oraz Librandt.

Beata Kapcewicz

Andrzej KĄKOLECKI

Prezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR w Warszawie

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i studiów podyplomowych. Radca prawny. Prezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR w Warszawie, członek Zarządu Polskiego Sądownictwa Polubownego, arbiter w postępowaniach krajowych i międzynarodowych, autor publikacji na temat arbitrażu. Były członek Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu.

Andrzej KĄKOLECKI

Drs. ing. J. N. de Koning

Partner w firmie Witteveen + Bos

Jaap de Koning (48 l.), z wykształcenia ekonomista i inżynier budownictwa lądowego, posiada ponad 20-letnie doświadczenie w dziedzinie umów o zamówienia i zarządzania projektem. Jest partnerem w duńskiej firmie inżynieryjnej Witteveen + Bos oraz dyrektorem oddziału spółki w Almere. Jest częstym przewodniczącym i prelegentem konferencji oraz członkiem wielu krajowych grup eksperckich ww. dziedzinach. Jest Przewodniczącym Komitetu ds. Rynku Wewnętrznego w ramach EFCA.

Drs. ing. J. N. de Koning

Henryk Kuć

Inżynier Kontraktu wg FIDIC

Absolwent Politechniki Warszawskiej. Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu przy realizacji kompleksowych inwestycji budowlanych w kraju i zagranicą. Znajomość międzynarodowych procedur w zarządzaniu inwestycjami budowlanymi. Od 2009 r. do chwili obecnej jako Inżynier Kontraktu sprawuje Nadzorów inwestorski i zarządza wg procedur FIDIC budową Trasy Mostu Północnego w Warszawie. Uhonorowany wpisem do Złotej Księgi Absolwentów Politechniki Warszawskiej.

Henryk Kuć

Wojciech Kozłowski

Partner w kancelarii Dentons

Radca prawny od 2001 roku. Ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ma za sobą roczny pobyt studyjny na University of Oxford oraz na uniwersytetach: niemieckim Viadrina i holenderskim Rijksuniversitaet. Kieruje Zespołem Postępowań Sądowych oraz Praktyki Prawa Publicznego. Uznany ekspert w zakresie postępowań sądowych, rekomendowany w międzynarodowych rankingach prawniczych. Jest polecany jako specjalista w dziedzinie prawa farmaceutycznego.

Wojciech Kozłowski

Tomasz Paweł Latawiec

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR)

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Lądowej. Współzałożyciel i Członek Rady Stowarzyszenia „Inicjatywa dla Infrastruktury”. Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR. Ekspert, Rozjemca, Arbiter. Autor licznych artykułów z dziedziny prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, Warunków Kontraktowych FIDIC oraz felietonów środowiskowych. Doradca i Konsultant z zakresu prawa zamówień publicznych i Warunków Kontraktowych FIDIC dla Zamawiających oraz Wykonawców. Propagator stosowania FIDIC w niezmienionej formie zgodnej z pierwotnym „duchem” FIDIC.

Tomasz Paweł Latawiec

Tadeusz Lis

Dr inż. nauk technicznych

Studiował na Politechnice Warszawskiej (technologia, zarządzanie), Uniwersytecie Warszawskim (Informatyka), Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Marii Grzegorzewskiej (Pedagogika Myślenia Twórczego). Projektant zaawansowanych systemów pracy zespołowej. Ceniony na świecie wykładowca z dziedziny organizacji i zarządzania – również projektant zaawansowanych systemów informatycznych. Jako hobby buduje samochody, projektuje napędy hybrydowe lub żegluje na drewnianym Donaldzie.

Tadeusz Lis

DR Joanna Łagowska

Adwokat w kancelarii Dentons

Adwokat od roku 2005. Ukończyła Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2005 uzyskała też stopień naukowy doktora nauk prawnych na tym samym uniwersytecie. Specjalizuje się w prawie zobowiązań oraz w prawie własności przemysłowej. Ma również doświadczenie w dziedzinie prawa handlowego. Autorka uznanej publikacji naukowej – „Patent europejski. Przesłanki zdolności patentowej”. W 2005 r. podjęła współpracę z Polskim Urzędem Patentowym oraz Polską Izbą Rzeczników Patentowych w zakresie szkolenia urzędników i rzeczników patentowych.

DR Joanna Łagowska

Peter Matthes

Dyrektor międzynarodowego projektu Iproplan® Planungsgeseltschaft MbH

Absolwent Politechniki w Dreźnie specjalizujący się w przebudowie i efektywności energetycznej w budownictwie. Pracuje w iproplan Planungsgesellschaft mbH, średniej wielkości przedsiębiorstwie konsultingu architektonicznego i inżynierii z siedzibą w Chemnitz, Niemcy i jest odpowiedzialny za międzynarodową działalność spółki. Od 2013 roku jest również wspólnikiem oddziału iproplan w Wietnamie.

Peter Matthes

Joost Merema

Menedżer Projektu, Kierownik Kontraktu, Konsultant ds. Zamówień Publicznych

Uzyskał tytuł inżyniera budownictwa lądowego i tytuł magistra prawa gospodarczego Uniwersytetu w Groningen. Specjalizuje się w zamówieniach publicznych dla infrastruktury w formule zaprojektuj i wybuduj oraz w nowatorskich procedurach zamówień publicznych. Od 2009 roku jest zaangażowany w rozwój elektronicznych systemów zamówień. Jest odpowiedzialny za modułowe Zasady Prawa na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Utrechcie. Oprócz pracy zawodowej w PRO6 Managers, Joost jest doktorantem zajmującym się badaniami nad przyszłym europejskim prawem zamówień publicznych na Uniwersytecie w Groningen.

Joost Merema

Mgr inż. Andrzej Michałowski

Niezależny Inżynier Konsultant w zakresie zarządzania kontraktami infrastrukturalnymi i zarządzania ryzykiem kontraktowym

Międzynarodowy rozjemca i arbiter z listy FIDIC w sporach budowlanych, powoływany wielokrotnie na przewodniczącego i członka Komisji Rozjemczych w Sporach rozstrzyganych wg procedur FIDIC oraz arbitra w arbitrażach wg regulaminów UNCITRAL, ICC i KIG. Współautor polskich wydań Warunków Kontraktowych dla Budowy oraz Warunków Kontraktowych dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy. Długoletni wykładowca prowadzący szkolenia z procedur przetargów międzynarodowych, wzorów warunków kontraktowych FIDIC oraz wymogów i zasad realizacji kontraktów wg międzynarodowych standardów.

Mgr inż. Andrzej Michałowski

Marcin Mikulewicz

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego Mikulewicz Sp. z o.o. Sp. K.

Absolwent Politechniki Szczecińskiej Wydział Budownictwa i Architektury, Hanzehogeschool Groningen, Akademii Leona Koźmińskiego.
Współwłaściciel NODIG S.C. Współzałożyciel koła Młodych Profesjonalistów (Young Professionals) przy SIDiR. Członek Zarządu Młodych Profesjonalistów przy Europejskiej Federacji zrzeszającej Konsultingowe Stowarzyszenia Narodowe z siedzibą w Brukseli (EFCA). Inżynier z uprawnieniami wykonawczymi bez ograniczeń. Certyfikowany audytor ISO. Autor artykułów z dziedziny organizacji i zarządzania systemem zamówień publicznym i procesem budowlanym.

Marcin Mikulewicz

Kaj Möller

Szef eksportu Grupy Sweco i Prezes spółki zależnej Sweco dla eksportu Sweco International AB.

Kaj pracuje w branży konsultingu inżynieryjnego od 20 lat i zajmuje się różnymi zadaniami na całym świecie działając na rzecz Grupy Sweco od 1998 roku. Kaj posiada dwa dyplomy najlepszych uczelni z tytułem M. Sc. C. E. uzyskanym w Królewskim Instytucie Technologiczny w Szwecji (1991) oraz tytułem Executive M. A. B. uzyskanym w Wyższej Szkole Handlowej w Sztokholmie (2002).

Kaj Möller

Piotr Nowaczyk

Partner w kancelarii Dentons

Jest adwokatem od 1984. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i podyplomowych studiów prawa gospodarczego w Warszawie. Adwokat, arbiter, mediator, kwalifikowany do służby dyplomatycznej i konsularnej, przedstawiciel Polski w Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym ICC w Paryżu. W latach 2006–2009 Prezes Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Wielokrotny zwycięzca ILO Client Choice Award w kategorii Arbitraż, jedyny Polak obdarzony tytułem Chartered Arbitrator. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za promocję Polski, jako miejsca arbitrażu.

Piotr Nowaczyk

dr inż. Paweł Olaf Nowak

Prodziekan ds. Rozwoju, adiunkt Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Autor i współautor ponad 100 publikacji w branżowych czasopismach krajowych i zagranicznych oraz krajowych i międzynarodowych materiałach konferencyjnych. Pełni funkcję Kierownika Studiów Podyplomowych „Zarządzanie w budownictwie”, prowadzonych na Politechnice Warszawskiej. Członek – założyciel Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Budowlanych, Fellow Chartered Institute of Building. Od 2011 roku posiadacz karty European Building Expert (EURBE) oraz członek Krajowego Komitetu Monitorującego Kartę EURBE.

dr inż. Paweł Olaf Nowak

Anna Piotrowska

Dyrektor Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych

Absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej ze specjalizacją budowa dróg i ulic, podyplomowych studiów planowania i zagospodarowania przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej oraz podyplomowych studiów w zakresie zarządzania w budownictwie na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. W dotychczasowej pracy zawodowej zajmowała m.in. stanowisko Dyrektora Biura Drogownictwa Urzędu Miasta st. Warszawy oraz p.o. Naczelnego Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich. Od 2008 r. kieruje Zarządem Miejskich Inwestycji Drogowych.

Anna Piotrowska

JAN VAN DER PUTTEN

Sekretarz Generalny EFCA

Jan Van Der Putten wstąpił do EFCA w 1992 roku w charakterze rzecznika. W 1999 roku został wybrany na Sekretarza Generalnego EFCA. Od tamtej pory reprezentuje Federację w kontaktach z instytucjami europejskimi i innymi istotnymi podmiotami. Zarządza bieżącą działalnością EFCA i bierze udział we wszystkich zewnętrznych i wewnętrznych posiedzeniach EFCA.

JAN VAN DER PUTTEN

Marek Rdułtowski

Dyrektor i właściciel Biura Inżynierskiego Cosmopoli Consultants

Po ukończeniu w roku 1961 Politechniki Warszawskiej, zajmuje się projektowaniem urządzeń wodno-ściekowych, od roku 1990 ma własne biuro inżynierskie i prowadzi doradztwo inżynierskie, projektowanie, nadzór, od 1992 tłumaczy na polski i wydaje publikacje FIDIC (łącznie 20 pozycji), od 1993 r. prowadzi szkolenia – głównie na temat kontraktów FIDIC (łącznie ok. 150 szkoleń, ponad 2700 słuchaczy).

Marek Rdułtowski

Peter Tinga, MS c,

Zamówienia, strategiczne źródła zaopatrzenia, przedsiębiorczość i wymiana biznesowa

Team Leader ds. strategii i specjalista od zamówień do kwoty 60 milionów euro na rynku nieruchomości, budownictwa, konserwacji, instalacji, infrastruktury, energii, usług inżynieryjnych i usług użyteczności publicznej. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystywania działań przedsiębiorczych na każdym szczeblu relacji w celu napędzania aktualnej działalności. Posiada doświadczenie w wykonywaniu wyrafinowanych i wymagających analiz podaży i zainteresowanych stron, aby wykorzystać pełen potencjał systemów energetycznych, które leżą u podstaw strategii pozyskiwania kapitału. W pełni przeszkolony, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, w tworzeniu zaawansowanych umiejętności negocjacyjnych z dużym doświadczeniem w negocjacjach z dostawcami.

Peter Tinga, MS c,

Marcin Wardaszko Ph.D.

Kierownik Centrum Gier Symulacyjnych i Grywalizacji oraz Kierownik Studiów MBA IT w Akademii Leona
Koźmińskiego

Od 2003 roku trener i twórca symulacyjnych gier decyzyjnych w edukacji i konsultingu. Członek zarządu Association for Business Simulation and Experiential Learning oraz International Simulation and
Gaming Association. Aktywnie wykorzystuje gry i symulacje w nauczaniu, badaniach naukowych i promowaniu interaktywnych form nauczania. Wielki fan gier i gamifikacji, członek sieci ekspertów gamifikacji. Wierzy, że gry i gamifikacja zmienią sposób, w jakim uczymy się i pracujemy.

Marcin Wardaszko Ph.D.

Krzysztof WISNIEWSKI

Tytuł mgr inż. w dziedzinie mechaniki konstrukcji (mosty) Politechniki Warszawskiej

Krzysztof posiada ponad 36 letnie doświadczenie zawodowe, obejmujące 20 lat aktywności międzynarodowej. Jego działalność obejmuje zarządzanie projektami, inżynierię materiałową, nadzór budowlany, zarządzanie projektowe i obmiar dla EC, podmiotów publicznych i prywatnych. Posiada umiejętność skutecznej komunikacji z klientami i współpracownikami. Przed wstąpieniem do ARUP pracował dla generalnych wykonawców i konsultantów w Polsce, Libii i w Niemczech.

Krzysztof WISNIEWSKI

Mgr inż. Krzysztof Woźnicki

EUR ING

Absolwent Wydz. MEiL Politechniki Warszawskiej; Członek SIDIR, FIDIC, EFCA, DRBF. Akredytowany Ekspert KFE. Praktyk z doświadczeniem w kierowaniu realizacją inwestycji budowlanych. Pracował w Afryce i na Bliskim Wschodzie, a także w Polsce. Wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetów Warszawskiego i Wrocławskiego, licznych szkoleniach w Polsce i Londynie, członek komisji egzaminacyjnej rozjemców AHCEA. Rozjemca, arbiter, witness expert.

Mgr inż. Krzysztof Woźnicki

Paweł ZEJER

Członek zarządu EFCA

Absolwent Politechniki Łódzkiej. Wykłada na Politechnice Wrocławskiej, Politechnice Poznańskiej, Politechnice Gdańskiej oraz w Szkole Głównej Handlowej. W latach 2008-2012 Członek Zarządu SIDiR. Obecnie kieruje wielobranżowymi zespołami projektowymi w sektorze kolejowym oraz wspiera swoich klientów w zakresie zarządzania
projektami i kontraktami. Jest także zaangażowany w wiele procedur rozjemczych oraz arbitrażowych jako ekspert, rozjemca i arbiter.

Paweł ZEJER