patronat_prezydenta

Sponsorzy

DENTONS

Sponsor główny

Dentons to globalna firma prawnicza, utworzona przez renomowane kancelarie Salans, FMC oraz SNR Denton. Naszym celem jest dostarczanie skutecznych rozwiązań, umożliwiających klientom realizację ich celów biznesowych.

Zespół Dentons to ponad 2600 prawników i doradców w 75 biurach i ponad 50 krajach – w Europie, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, Rosji, na Bliskim Wschodzie, w Azji Środkowej, Chinach i Afryce. Jesteśmy jedną z dziesięciu największych firm prawniczych na świecie pod względem liczby prawników i profesjonalistów.

Dentons w Polsce

Nasze biuro w Warszawie to największa firma prawnicza w Polsce. Przez ponad 20 lat braliśmy udział w największych na rynku transakcjach, projektach i postępowaniach jako Salans, a od kwietnia 2013 r. pracujemy dla klientów pod nazwą Dentons, aktywnie uczestnicząc w budowie nowego, globalnego lidera na rynku usług doradztwa prawnego.

Pracujemy w oparciu o zespoły tworzone każdorazowo w zależności od potrzeb klienta, sektora oraz obszaru geograficznego, w którym działa. To podejście odzwierciedla potrzeby klientów, którzy oczekują od doradcy kompleksowej odpowiedzi na stojące przed nimi wyzwania. Zespoły pracujące dla klienta oparte są na prawnikach specjalizujących się w następujących obszarach prawa oraz sektorach gospodarki:

Sektory

 • Energetyka i surowce naturalne
 • Farmaceutyki i ochrona zdrowia
 • Handel
 • Infrastruktura i PPP
 • Instytucje finansowe
 • Lotnictwo, obrona i bezpieczeństwo
 • Nieruchomości
 • Private equity
 • Sektor produkcyjny
 • Technologie, media i telekomunikacja

Obszary prawa

 • Bankowość i finanse
 • Ochrona środowiska
 • Podatki
 • Postępowania sądowe i arbitraż
 • Prawo konkurencji
 • Prawo pracy
 • Prawo spółek, fuzje i przejęcia
 • Prawo upadłościowe i restrukturyzacja
 • Rynki kapitałowe
 • Własność intelektualna

Bilfinger Infrastructure

Sponsor branżowy

Bilfinger Infrastructure opiera swoją działalność pięciu filarach: Oddziale Drogowym, Mostowym, Inżynieryjnym, Energetycznym oraz Bazie Technicznej.

Każdy z nich jest wysoce wyspecjalizowaną jednostką, o ugruntowanej pozycji i z wieloletnim doświadczeniem. Dzięki połączeniu wiedzy i praktyki z dziedziny budowy dróg i mostów, obiektów hydrotechnicznych oraz szeroko pojętego budownictwa inżynieryjnego, jesteśmy w stanie zapewnić wszechstronny serwis w pełni dopasowany do wymagań i potrzeb naszych klientów.

Wchodzimy w skład multi-serwisowego koncernu, dzięki czemu posiadamy nieograniczony dostęp do najnowocześniejszych technologii. Wiedza i doświadczenie, wynikające z blisko 130-letniej historii firmy, pozwalają nam dostarczać klientom kompleksowe usługi i rozwiązania. Wysoka jakość, kompetencje technologiczne i długoletnie doświadczenie są podstawą naszego sukcesu. Wszędzie gdzie pracujemy, mamy pewność, że nasi klienci mogą skupić się na tym, co robią najlepiej: ich podstawowej działalności. Dzięki zaangażowaniu 70.000 osób z całej grupy podnosimy jakość codziennej pracy i życia ludzi na całym świecie: projektujemy i finansujemy, utrzymujemy i naprawiamy, budujemy i eksploatujemy.

Bilfinger Infrastructure SA
ul. Domaniewska 50A
02-672 Warszawa
T +48 22 24 43 400
F +48 22 24 43 541

[email protected]
www.Infrastructure.bilfinger.com

Energopol

Sponsor branżowy

Energopol-Szczecin Spółka Akcyjna jest wiodącą firmą na polskim rynku budownictwa hydrotechnicznego i największą polską firmą budowlaną na Pomorzu Zachodnim.
W chwili obecnej nasza Firma wykonuje- poza inżynierią portową także złożone projekty w dziedzinie instalacji wodno-kanalizacyjnych, dróg i mostów, budowli wielko-kubaturowych oraz specjalnego fundamentowania na terytorium Pomorza i całej Polski.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji fundamentów specjalnych.
Wykonujemy mikropale, kotwy gruntowe i pale wiercone dużych średnic.
Jesteśmy specjalistami w stosowaniu pali wkręcanych oraz wbijanych różnych typów.
Oferujemy przygotowanie wykopów w zakresie zabezpieczenia ścian i szczelnego korka betonowego.
Na fundamentach wykonywanych własnym potencjałem kompleksowo realizujemy budowle hydrotechniczne, mosty, wiadukty, obiekty dla energetyki i przemysłu oraz ochrony środowiska.

BST Global

Sponsor branżowy

BST Global jest wiodącym światowym dostawcą profesjonalnego oprogramowania i rozwiązań chmurowych dla architektonicznych, inżynierskich i środowiskowych firm konsultingowych. Obecnie ponad 100.000 użytkowników końcowych na sześciu kontynentach i w 65 krajach wykorzystuje innowacyjne rozwiązania w zakresie oprogramowania oferowane przez BST Global do zarządzania swoimi projektami, zasobami, finansami oraz relacjami z klientami.

BST Global jest partnerem strategicznym EFCA i FIDIC. BST Global uznaje się za jedynego i wyłącznego Partnera Strategicznego EFCA i FIDIC w dziedzinie rozwiązań oprogramowania i usług w zakresie zarządzania firmą dla branży konsultingu inżynierskiego i środowiskowego. 

Utworzona w 1971 roku spółka prywatna BST Global z siedzibą w Tampa na Florydzie, USA jest światową organizacją działającą bezpośrednio na rynku obu Ameryk, Europy, Azji i Australii.

ZBM Inwestor Zastępczy SA

Sponsor branżowy

Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy Sp. z o.o. istnieje od 1998 roku. Realizuje szeroki zakres usług zarządzania, nadzoru technicznego i kosztowego nad robotami i inwestorstwa zastępczego oraz szeroko rozumiane usługi doradcze w każdym przypadku dostosowanych do konkretnych potrzeb Klienta – Inwestora.

Usługi nasze obejmują nadzory inwestorskie nad realizacją obiektów budownictwa: drogowego, w tym autostrady i drogi ekspresowe, kolejowego, obiektów inżynierskich, lotniskowego, ogólnego i przemysłowego.

Stała kadra ZBM IZ to inżynierowie o najwyższych kwalifikacjach z wieloletnim doświadczeniem, jak również specjaliści w dziedzinie organizacyjno-prawnej.

Firma posiada Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001, a wszelkie procedury zgodne są ze standardami FIDIC. Posiadamy również Certyfikat Międzynarodowej Sieci Certyfikacji IQNet.

Najważniejsze dokonania firmy związane były z zarządzaniem i nadzorem nad budową obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, tunele) i dróg (drogi krajowe, autostrady i drogi ekspresowe).

W roku 2008 otrzymaliśmy nagrodę Ministra Infrastruktury za najlepszą ofertę w kategorii „Drogi”. Firma jest nagrodzona przez Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej za wdrożenie nowych technologii realizacji mostów.

W dniu 15 czerwca 2012 r. spółka Zakłady Budownictwa Mostowego – Inwestor Zastępczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została przekształcona w spółkę akcyjną.

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.zbm.com.pl

Biuro Inżynierskie Z.M.JOZENAS

Sponsor l3

świadczy od 1979 usługi obejmujące m.in.:

 • zarządzanie/administrowanie kontraktami FIDIC cywilnymi i wojskowymi (z klauzulą NATO-tajne)
 • rozjemstwo/mediacje/arbitraż wg FIDIC
 • opinie biegłego sądowego ad hoc
 • nadzory inwestorskie
 • 05-820 Piastów, ul. Kopernika 8;
  Telefon: 691.678.424; E-mail: [email protected]

  Biuro Inżynierskie Z.M.JOZENAS

  Biuro Inżyniera Konsultanta Tomasz Latawiec

  Sponsor l3

  Tomasz Latawiec świadczy usługi eksperckie i doradcze w zakresie:

 • realizacji inwestycji budowlanych, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych i stosowania Warunków Kontraktowych FIDIC, zarówno dla zamawiających jak i wykonawców
 • opracowywania ekspertyz i opinii z zakresu inwestycji budowlanych
 • opracowywania siwz dla kontraktów w sektorach infrastruktury, ochrony środowiska, gospodarki odpadami i energetyki
 • audytów w zakresie realizacji umów o zamówienia publiczne na roboty budowlanych i usługi
 • zarządzania i koordynowania realizacji kontraktów, rozliczania wraz z przygotowywaniem dokumentacji związanej z roszczeniami, na różnych etapach realizacji tych kontraktów
 • szkoleń i warsztatów
 • Biuro Inwestorskie Janusz Rybka

  Sponsor l3

  Biuro zostało założone w 1999r. przez Janusza Rybkę. Od tego czasu zadaniem firmy jest stosowanie wypracowanych metod, by skutecznie prowadzić inwestycje.

  Czym zajmujemy się w praktyce?

 • prowadzeniem przetargów
 • obsługą inwestycji
 • mediacjami i rozjemstwami
 • doradztwem i szkoleniami
 •   

  Zapraszamy do kontaktu: [email protected] 

  Andrzej Michałowski – Konsulting Inżynierski

  Sponsor l3

  Nasza dewiza to profesjonalizm, rzetelność, szybkość i terminowość

  Działamy z najwyższą dbałością o naszego klienta

  Oferujemy:

 • Wsparcie wykonawców w zarządzaniu kontraktami budowlanymi w aspekcie ryzyk kontraktowych
 • Szkolenia w zakresie międzynarodowych procedur kontraktowych, zarządzania kontraktami, identyfikacji ryzyk i ich minimalizacji
 • Prowadzenie negocjacji w sprawach spornych na zasadach „win – win”
 • Pełnienie funkcji rozjemcy w Komisjach Rozjemczych w sporach budowlanych
 • Pełnienie funkcji arbitra w sporach budowlanych w arbitrażach polskich i międzynarodowych (m.in. Sąd Arbitrażowy przy SIDiR, KIG, ICC, wg UNCITRAL)
 • Andrzej Michałowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Andrzej Michałowski – Konsulting Inżynierski z siedzibą w Warszawie, ul. Wał Miedzeszyński 414/6, 03-994 Warszawa, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy pod numerem ewidencyjnym 461151, REGON 141243271, NIP: 113-023-50-09 e-mail: [email protected] , tel. +48 604 484 346.

  Andrzej Michałowski – Konsulting Inżynierski

  Kancelaria Radcy Prawnego Piotra Skrzypczaka

  Sponsor l3

  Kancelaria Radcy Prawnego Piotra Skrzypczaka pozostaje wyspecjalizowanym zespołem prowadzącym kompleksową obsługę podmiotów inwestycyjnych na terenie kraju i poza jego granicami.

  Podstawowym zakresem działalności Kancelarii pozostaje kompleksowa obsługa prawno – techniczna procesów inwestycyjnych. W zakresie prowadzonej obsługi najistotniejszymi elementami udzielanego wsparcia pozostają: pełna cyfryzacja pozyskanych danych inwestycyjnych (Elektroniczne Archiwum Audytu), kompleksowy nadzór prawno – techniczny nad procesem inwestycyjnym (w tym roszczenia), pełnienie funkcji rozjemcy oraz arbitra, reprezentacja w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi (m.in.: ICC, KIG, SIDIR).

  Piotr Skrzypczak Radca Prawny
  Siedziba i adres korespondencyjny:
  Ul. Krzywa 12, 60 – 118 Poznań
  tel./fax 61 893 18 04, mobile: +48 784 95 30 51
  e-mail: [email protected]

  Biuro Inżynierskie Zioberski

  Sponsor l3

  M. Grabiec – Konsulting

  Sponsor l3

  „M. Grabiec – Konsulting” działa od 2007 roku, reprezentuje wieloletnie doświadczenie w realizacji dużych zadań inwestycyjnych zarówno komercyjnych jak i w ramach zamówień publicznych a zwłaszcza wykonywanych według Warunków Kontraktowych FIDIC.
  Podstawowe kierunki działalności:

  • obsługa inwestycji
  • mediacja, rozjemstwo i arbitraż
  • doradztwo i szkolenia

   
  Zapraszamy do kontaktu: [email protected] 

  M. Grabiec – Konsulting

  B-Act

  Sponsor l3

  B-Act Sp. z o.o. to uznana firma konsultingowa z polskim kapitałem, która od 1994 r. skutecznie zarządza projektami w budownictwie współfinansowanymi z funduszy UE, źródeł publicznych oraz prywatnych. Jako jedni z pierwszych w Polsce zrealizowaliśmy inwestycję prowadzoną o Warunki Kontraktowe FIDIC. Nasze doświadczenie obejmuje obsługiwanie projektów o wartości do 1 mld PLN.

  Partner Marek Wazowski

  Sponsor l3

  Partner, M. WAZOWSKI, działalność konsultingowa założona w 1993, zapewnia projektowanie i nadzór w zakresie budownictwa mostowego oraz – w oparciu o zasoby laboratorium akredytowanego ASPEKT – kompleksowe usługi badań i monitoringu konstrukcji w dziedzinie mostownictwa.

  Consultant key qualifications: Professional Practising Bridge Engineer
  Full member of EFCA (SIRDIR) Organization since 2011;
  Qualified as Bridge Engineering Expert of Polish Civil Eng. Chamber, 2010;
  Certified by Polish Society of Bridge Engineers since 2001;
  Doctor of Science (Techn. Univ. of Silesia, Gliwice, PL., 1998);
  Qualified as Professional Practising Civ. Engineer since 1989;
  M.Sc.in Civil Engineering (Technical. Univ. of Silesia, Gliwice, PL, Feb . 1998)
  Expert of the Asia Link Program (bridge inspection & maintenance), Vietnam 2005-07
  Main publications: ACI Congress, Toronto, 1991; Sacramento, 1996.

  Kontakt: Marek Wazowski, PhD.,P.Eng.
  e-mail: [email protected]
  adres: Chopina 96; PL 43-600 Jaworzno

  Partner Marek Wazowski